لطفا به 5 سوال مربوط به نام خود پاسخ دهید: نام شما:

نام نوزاد دختر1 بخشی

#نام معنی
1 نيلاي
2 محدثه
3 فاطمه
4 نورینا
5 زوهان
6 شروق
7 هيليا
8 سارا
9 Zaynزیبا
10 زهرا
11 فانيسا
12 ایلار
13 مونيا
14 زینب
15 مهسا
16 Aiعشق
17 پریسا
18 محنا
19 یاسر
20 ابتسام
21 شهرهمعروف
22 مارال
23 فیونا
24 آيدا
25 سيدرا
26 فطوم
27 مریم
28 فيفي
29 مرتضی
30 Anبخشنده، شیرین و تلخ، غم انگیز
31 فاطيمة
32 فواخر
33 Liesخدا سوگند یاد کرده است
34 سويبة
35 باسنت
36 Yun
37 حانیه
38 Qiروشنایی
39 رویا
40 انديرا
41 مهتاب
42 شريهان
43 ریحانه
44 نورينا
45 برسيس
46 فرح
47 Sookروشنایی
48 Bethخدا سوگند یاد کرده است
49 احسان
50 Rongشورا
51 Meeمرزنجوش (گیاه). همچنین به عنوان مرزنجوش یا بدترین فصل شناخته شده
52 كاتيا
53 Siaروشنایی
54 فرناندو
55 نورهان
56 سعدية
57 الهه
58 فوفو
59 نورما
60 مشاعل
61 Heyaزندگی
62 Lizخدا سوگند یاد کرده است
63 Hee-Young
64 هديل
65 بيرنا
66 نیلوفرنیلوفر ابی
67 Mugeنیلوفر ابی
68 Roseگل سرخ
69 Hwa-Young
70 نگین
71 Jiشادی
72 Hei
73 سونا
74 شیما
75 نورمان
76 Young
77 آیدا
78 Leiشیر
79 Joخداوند، بخشنده است
80 Hiyamعشق
81 Bjپوشیدن
82 معصومه
83 Tess
84 پریا
85 Sueنیلوفر ابی
86 Leشادی
87 زیبازیبا
88 So-Youngزیبا
89 ميثاء
90 Depزیبا
91 سحر
92 پرتو
93 اورسولا
94 سيسيليا
95 شهرة
96 Yon
97 باميلا
98 Elsخدا سوگند یاد کرده است

دسته بندی های نام
چند بخشی: بیشتر

Browse names by letterدیدگاهتان را بنویسید:
* اختیاری