لطفا به 5 سوال مربوط به نام خود پاسخ دهید: نام شما:

نام نوزاد پسر 1 بخشی

#نام معنی
1 محمد
2 Johnخداوند، بخشنده است
3 محمدرضا
4 Zaynزیبا
5 Bae
6 امیر
7 Kai
8 Sung
9 سپهر
10 مسعود
11 کیارش
12 Hayate
13 علیرضا
14 Yung
15 مهرداد
16 جعفر
17 رضا
18 Anes
19 پیام
20 مبین
21 هادی
22 فواد
23 آریا
24 علی
25 Jacاو به گل تبدیل شد پاشنه، او محافظت خواهد
26 Mertشجاع
27 مصطفی
28 رضوان
29 وحید
30 Hanzهدیه ای از خداوند،
31 فاروق
32 Seung
33 پوریا
34 Lok
35 احمد
36 میترا
37 حسن
38 Αγγελος
39 مهيد
40 Lee
41 حسامشمشیر
42 منصور
43 یوسف
44 شهرام
45 سهند
46 مهدی
47 رسول
48 Sars
49 Shin
50 اسماء
نمایش نام های بیشتر

نام نوزاد دختر1 بخشی

#نام معنی
1 نيلاي
2 محدثه
3 فاطمه
4 نورینا
5 زوهان
6 شروق
7 هيليا
8 سارا
9 Zaynزیبا
10 زهرا
11 فانيسا
12 ایلار
13 مونيا
14 زینب
15 مهسا
16 Aiعشق
17 پریسا
18 محنا
19 یاسر
20 ابتسام
21 شهرهمعروف
22 مارال
23 فیونا
24 آيدا
25 سيدرا
26 فطوم
27 مریم
28 فيفي
29 مرتضی
30 Anبخشنده، شیرین و تلخ، غم انگیز
31 فاطيمة
32 فواخر
33 Liesخدا سوگند یاد کرده است
34 سويبة
35 باسنت
36 Yun
37 حانیه
38 Qiروشنایی
39 رویا
40 انديرا
41 مهتاب
42 شريهان
43 ریحانه
44 نورينا
45 برسيس
46 فرح
47 Sookروشنایی
48 Bethخدا سوگند یاد کرده است
49 احسان
50 Rongشورا
نمایش نام های بیشتر


دسته بندی های نام
چند بخشی: بیشتر

Browse names by letterدیدگاهتان را بنویسید:
* اختیاری