لطفا به 5 سوال مربوط به نام خود پاسخ دهید: نام شما:

نام نوزاد پسر بخشی

#نام معنی
1 Chakor
2 Farshid Rasoli
3 Sebastianمروت
4 Lorenzoاین برنده جایزه
5 Enzoشمشیر
6 Reza Naseri
7 Masayushi
8 Aquino
9 Saburo
10 Sorin
11 Ilia
12 Baek Hyun
13 Abhiman
14 Saber
15 Savina
16 Dmitriزمین
17 Hachiro
18 Abheek
19 Moreno
20 Eunji
21 Kamina
22 Santana
23 Elya
24 Kohaku
25 Aedanکوچک
26 Akeno
27 Nicklausپیروزی
28 Elvinدوست
29 Alimohammad
30 Shikamaru
31 Arata
32 Benito
33 Durgesh
34 Masato
35 Reza
36 Akiyoshiواضح
37 Shahin
38 Bardia
39 Taras
40 Gilbertoواضح
41 Feliksخوشحال
42 Zenshiro
43 Masoud
44 Arminoجنگجو
45 Mahan
46 Antonie
47 Mahdi
48 Arrigoپدری، قدرت، حاکم
49 Javad
50 Artemi
نمایش نام های بیشتر

نام نوزاد دختر بخشی

#نام معنی
1 Alejandrina
2 Niloofarنیلوفر ابی
3 Vitalia
4 Ellaخدا سوگند یاد کرده است
5 Anastasiya
6 Anitaبخشنده، شیرین و تلخ، غم انگیز
7 Amir Ali
8 Joannaخدا با ماست
9 Erienne
10 Melika
11 Yi-Min
12 Nicoleta
13 Annora
14 Aida
15 Alexandra
16 Xiao
17 Huan
18 Kim So Seok
19 Shivani
20 Mayleenزیبا
21 Godavari
22 Nanami
23 Bahar
24 Acacia
25 Nazanin
26 Hyun-Jae
27 Nozomiامید
28 Rahil
29 Fereshtehفرشته
30 Aysan
31 Fatemeh
32 Youra
33 Raihany
34 Kyung-Soon
35 Adeleنجیب
36 Esmaralda
37 Tinaخدا سوگند یاد کرده است
38 Monika
39 Junko
40 Hikariروشنایی
41 Heidi
42 Misaki
43 Mehrana
44 Ginnie
45 Ariaشیر
46 Deka
47 Ronikaپیروزی
48 Yegane
49 Anne-Ly
50 Danbi
نمایش نام های بیشتر


دسته بندی های نام
چند بخشی: بیشتر

Browse names by letterدیدگاهتان را بنویسید:
* اختیاری